VẤN ĐỀ VỀ THUẾ DÀNH CHO CÁC CÔNG TY CHUYÊN NGÀNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA – VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH

Các chi phí mà cơ quan thuế hay yêu cầu kiểm tra:

 1. Chi phí nhiên liệu: xăng hoặc dầu, dầu nhờn …
  • Nhân viên lái xe nộp các phiếu mua xăng cho phòng kế toán khi kết thúc ca hoặc định kỳ.
   1. Căn cứ vào số Km xe chạy và định mức tiêu hao nhiên liệu để xác định tổng nhiên liệu tiêu hao theo Công Thức:Nhiên liệu tiêu hao = Số km xe chạy x định mức tiêu hao.
   2. Nhằm mục đích quản trị ở 1 số công ty thực hiện khoán Chi Phí nhiên liệu cho lái xe thì nhiên liệu tiêu hao được xác định trên cơ sở Hợp Đồng khoán và thanh lý hợp đồng khoán.
  • Chi phí săm lốp xe :
   1. Trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị cũng được theo dõi theo từng đầu xe và quãng đường thực hiện để tính định mức thay thế lốp.
  • Chi phí sửa chữa lớn, đại tu …
   • Trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị cũng được theo dõi theo từng đầu xe và quãng đường thực hiện để tính định mức thay phụ tùng.
  • Chi phí sửa chữa xe.
   • Trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị cũng được theo dõi theo từng đầu xe và quãng đường thực hiện để tính định mức thay phụ tùng.
  • Chi phí vật liệu bảo dưỡng xe
   • Trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị cũng được theo dõi theo từng đầu xe và quãng đường thực hiện để tính định mức thay phụ tùng.
  • Vật tư phụ tùng thay thế
   • Trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng. Việc sửa chữa, thay thế thiết bị cũng được theo dõi theo từng đầu xe và quãng đường thực hiện để tính định mức thay phụ tùng.
  • Phí đăng kiểm -> mục đích kiểm tra số lượng xe doanh nghiệp sử dụng.
   • Trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng
  • Phí cầu đường -> mục đích so sánh đối chiếu cung đường vận chuyển
   • Trực tiếp cho từng đầu xe, hoặc hợp đồng
  • Khấu hao tài sản cố định
  • Hợp đồng thuê xe cá nhân hay doanh nghiệp khác
  • Tiền lương nhân viên văn phòng, quản lý khác, cán bộ kỷ thuật, bảo dưỡng, vận hành, bốc xếp …
  • Tiền lương , tiền công cho tài xế, phụ lái  có thể xác định doanh thu khi lái xe kết thúc ca hoặc có thể tính trực tiếp tiền lương của từng lái xe,hoặc phân bổ nếu không tính lương trực tiếp cho từng lái xe được

Những lưu ý bạn cần biết khi xây dựng định mức

 • Các doanh nghiệp tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu cho các hoạt động của doanh nghiệp và gửi cho cơ quan thuế, thuận lợi cho việc kiểm tra chi phí khi kiểm tra quyết toán sau này.
 • Định mức là do doanh nghiệp tự xây dựng và tự lập. Mỗi doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của mình để xây dựng định mức phù hợp.
 • Căn cứ để xây dựng định mức là các thông số kỹ thuật của phương tiện vận tải mà doanh nghiệp đang sử dụng. việc xây dựng không xây dựng cao quá mức, vì bên thuế họ có kinh nghiệm, họ sẽ so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành khi thanh kiểm tra sẽ bóc chi phí rất mạo hiểm
 • Kế toán căn cứ cung đường định chuyển và định mức đã lập để làm căn cứ phân bổ chi phí Nguyên Vật Liệu sử dụng cho phù hợp khi tính giá thành
 • Xác định khoảng cách là bao nhiêu Km. khoảng cách này tính cả đường đi lẫn đường về cộng vào
 • Xác định số lượng dầu dùng cho khoảng cách của cung đường này
 • Xác định doanh thu chưa thuế trên hoá đơn
 • Xác định giá vốn mỗi chuyến hàng , coi giá vốn bằng 80% đến 90% trên doanh thu
 • Căn cứ vào hoá đơn mua đầu để biết được đơn giá dầu trung bình
 • Tổng tiền dầu = Số lượng dầu mỗi chuyến * khoảng cách
 • Nếu công ty xe không đứng tên công ty thì phải có hợp đồng thuê mượn xe.Nếu giao khoán cho đơn vị thứ 3 vận chuyển công ty bạn chỉ là trung gian ăn hoa hồng thì không đưa thêm tài xế, xăng dầu vì đã giao khoán thì bên nhận giao khoán đã đầy đủ các thủ tục trên họ phải lo tất cả
 • Có lương tài xế, nếu không có tài xế thì hợp đồng thuê xe phải thuê luôn tài xế.

  Thành công có thể đến bằng những câu chuyện nhỏ, mời bạn kể câu chuyện nhỏ hay yêu cầu của bạn:

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *