MUA BÁNH TRUNG THU, QUÀ TẶNG KHÁCH, NHÂN VIÊN,… LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ GHI NHẬN VÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN.

Mùa trung thu ảm đạm năm nay sắp tới. Nhưng không vì thế mà DN không tri ân khách hàng, người lao động bằng những món quà ý nghĩa. Vậy làm thế nào để chi phí bỏ ra mua quà trung thu được tính và chi phí được trừ và được khấu trừ thuế GTGT.
1) TÍNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CHI PHÍ BÁNH TRUNG THU BIẾU TẶNG NHÂN VIÊN, KHÁCH HÀNG
Thuế GTGT đầu vào: được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng, nhân viên.
Thuế GTGT đầu ra: Doanh nghiệp phải kê khai, tính  thuế GTGT đầu ra đối với bánh trung thu cho, biếu tặng khách hàng.
Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế GTGT của bánh trung thu cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm cho, biếu tặng nhân viên, khách hàng.
Căn cứ:   Thông tư 219/2013/TT-BTC
2)  TÍNH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI CHI PHÍ BÁNH TRUNG THU CHO, BIẾU TẶNG NHÂN VIÊN, KHÁCH HÀNG
Chi phí mua bánh trung thu để cho, biếu, tặng khách hàng được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp.
Chi phí mua bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Nhưng  tổng chi phí có tính chất phúc lợi cho nhân viên không được quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện tại doanh nghiệp.
Căn cứ:  Thông tư 96/2015/TT-BTC
3) HỒ SƠ, CHỨNG TỪ CẦN THIẾT ĐỂ CHI PHÍ MUA BÁNH VỀ CHO, BIẾU, TẶNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT VÀ GHI NHẬN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN
Khi doanh nghiệp cho, biếu tặng bánh trung thu cho khách hàng, nhân viên phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. (theo quy định tại điều Thông tư 26/2015/TT-BTC).
Các chứng từ doanh nghiệp cần có để được tính chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng vào chi phí hợp lý:
–  Có hoá đơn mua bánh trung thu hợp pháp;

 • Có hợp đồng mua bán (nếu có);
 • Có  chứng từ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân  hàng;
 • Có hoá đơn đầu ra (do chính doanh nghiệp xuất);
 • Lập danh sách nhân viên,  khách hàng được nhận quà và có đầy đủ chữ ký xác nhận;
  Ngoài ra cần quy định rõ trong các văn bản sau:
  –  Quyết định của công ty hoặc BCH công đoàn về quà trung thu cho nhân viên (nếu tặng nhân viên).
 • Quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế lương thưởng… của doanh nghiệp.
  4) CÁCH HẠCH TOÁN
  4.1) KHI MUA BÁNH TRUNG THU, QUÀ VỀ NHẬP KHO:
  Ghi nhận nhập kho:
  Nợ TK 152,153,156: Trị giá nguyên vật liệu, hàng hóa,… mua về để biếu tặng.
  Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào
  Có Tk 111,112,331: Tổng giá thanh toán
  Khi doanh nghiệp xuất kho hàng hóa biếu, tặng, căn cứ vào hóa đơn xuất ra, kế toán hạch toán:
  Nợ TK 641 (TT133 là 6421): Chi phí hàng hóa cho biếu, tặng.
  Có TK 152, 153, 156: Trị giá nguyên vật liệu, hàng hóa,… mua về để biếu tặng.
  Có TK 3331: Tiền thuế GTGT đầu ra.
  4.2) KHI MUA VỀ TẶNG NGAY CHO KHÁCH, NHÂN VIÊN:
  Nợ TK 641 (TT133 thì là 6421): Chi phí mua hàng biếu tặng.
  Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT đầu vào (nếu có)
  Có TK 111, 112, 331: Trị giá phải trả khi mua hàng biếu, tặng.
  Có TK 3331: Tiền thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *