ĐĂNG KÝ KHUYẾN MÃI NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

Nếu tổng trị giá khuyến mãi dưới 100 triệu đồng thì không cần đăng ký với bộ Công Thuơng.

Nếu trên 100 triệu đồng thì Doanh nghiệp sau khi đã lựa chọn được hình thức khuyến mại phù hơp với kế hoạch kinh doanh của mình thì cần phải đăng ký chương trình khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại được quy định chi tiết cho từng hình thức tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/18.

► Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đối với các hình thức khuyến mại được quy định tại Điều 8,9,10,11,12 và 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/18 và Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại

+ Hồ sơ: Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01

+ Thời gian: Hồ sơ thông báo phải được gửi tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại

+ Nơi nộp hồ sơ: Sở Công thương (tại địa bàn thực hiện khuyến mại)

♦ Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

► Thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với các hình thức khuyến mại được quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/18 và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

  1. Hồ sơ gồm:

a) 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định;

c) Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

d) 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền sẽ trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc

3. Nơi nộp hồ sơ: Sở Công Thương hoặc Bộ công Thương.

    Thành công có thể đến bằng những câu chuyện nhỏ, mời bạn kể câu chuyện nhỏ hay yêu cầu của bạn:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *