Miễn lệ phí môn bài từ 25/02/2020

+ Tổ chức thành lập mới;
+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– “Doanh nghiệp nhỏ và vừa” được chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

– Trường phổ thông công lập và mầm non công lập.

Công trình tạm (nhà tạm tại hiện trường, thuê nhà tại hiện trường, lán, trại, nhà container …) phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Công trình tạm (nhà tạm tại hiện trường, thuê nhà tại hiện trường, lán, trại, nhà container …) phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.